The NEXT Real หลักสูตรเดียวที่ตอบโจทย์นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง จากทั่วประเทศไทย
หลักสูตรเดียวที่ตอบโจทย์นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง จากทั่วประเทศไทย
พบกับเนื้อหาการเรียนที่เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
วันเปิด-The-NEXT-Real4
The NEXT Real หลักสูตรเดียวที่ตอบโจทย์นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง จากทั่วประเทศไทย
The NEXT Real หลักสูตรเดียวที่ตอบโจทย์นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง จากทั่วประเทศไทย
The NEXT Real หลักสูตรเดียวที่ตอบโจทย์นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง จากทั่วประเทศไทย
The-Next-Activity_01
The-Next-Activity_02
The-Next-Activity_03
The-Next-Activity_04
Download Application Form1