คุณวิศรา พรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (The NEXT Real รุ่นที่ 5) เปิดบ้านต้อนรับ The NEXT Real Family ฟังแนวคิดและเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป Precast Concrete

โรงงาน ดีเอสซี โปรดักส์ ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป Precast Concrete อันทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด “Vollert” จากประเทศเยอรมนี มาใช้ในการออกแบบผลิต และติดตั้งผนังแบบครบวงจร มีการผลิตที่ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และได้ใช้เทคโนโลยี BIM เข้ามาจัดการในขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งช่วยให้การก่อสร้างมีความแม่นยำมากขึ้น เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา”