สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา โดยคุณนราทร ธานินพิทักษ์ นายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคม ร่วมกับหลักสูตร The NEXT Real จัดเวทีเสวนาเรื่อง “เช็คความพร้อม สู่มหานครโคราช”

โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนันต์ อัศวโภคิน Founder หลักสูตร The NEXT Real เสวนาในหัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์ รับมือวิกฤติเศรษฐกิจและมุมมองโคราชในอนาคต” และดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ Co-Founder หลักสูตร The NEXT Real ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การพัฒนาเมือง กับ Transportation และมหานครโคราชในอนาคต” โดยมี คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา ผู้อำนวยการหลักสูตร และคุณทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา กรรมการหลักสูตร The NEXT Real
ร่วมงาน ณ โรงแรม Centre Point Hotel Terminal Korat 21 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา