ร่วมแสดงความยินดีในงานแถลงข่าวเปิดตัว “ICON DIGITAL MORTGAGE” ระบบขอสินเชื่อออนไลน์อัตโนมัติ

คุณทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา กรรมการบริหารหลักสูตร The NEXT Real ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวรรณเทพ หรูวิจิตร Chief Executive Officer (The NEXT Real รุ่นที่ 4), คุณนวรัตน์ เลิศศิลาทอง Chief Operating Officer (The NEXT Real รุ่นที่ 7) และคุณนวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา Chief Financial Officer (The NEXT Real รุ่นที่ 4) บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ในงานแถลงข่าวเปิดตัว “ICON DIGITAL MORTGAGE” ระบบขอสินเชื่อออนไลน์อัตโนมัติ “ICON DIGITAL MORTGAGE” ระบบขอสินเชื่อออนไลน์แบบอัตโนมัติ เป็นกระบวนการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยการเชื่อมต่อระบบระหว่างธนาคารกับเจ้าของโครงการอสังหาฯ ผ่าน Platform กลาง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสมัครสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและแจ้งสถานะการพิจารณาสินเชื่อจากทางธนาคารโดยตรง ทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน ลดข้อผิดพลาด ป้องกันการทุจริต อีกทั้งผู้บริโภคยังสามารถยื่นขอสินเชื่อพร้อมๆ กันได้หลายธนาคาร (เฉพาะธนาคารที่เข้าร่วมการใช้ระบบนี้) สามารถให้ข้อมูลในการขอสินเชื่อเพียงครั้งเดียว ก็เชื่อมต่อกับทางโครงการและธนาคารต่างๆ ได้อย่างทันที เจ้าของโครงการฯ และผู้บริโภคสามารถรับทราบความคืบหน้าได้แบบ Real Time นับว่าเป็นการ Lean System ในธุรกิจอสังหาฯ ได้อย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา”

The specified gallery id does not exist.

คอร์สเรียนอสังหาริมทรัพย์, เรียนอสังหาริมทรัพย์, หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์, อบรมอสังหาริมทรัพย์, สัมมนาอสังหาริมทรัพย์