เปิดตัวโรงแรม Mestyle Garage Hotel

คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา ผู้อำนวยการหลักสูตร The NEXT Real และคุณทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะนักเรียน The NEXT Real รุ่น 4 ร่วมแสดงความยินดี กับคุณพัทธมน แสงรัฐกาญจนสิน The NEXT Real รุ่นที่ 4 ในวันเปิดตัว Mestyle Garage Hotel โรงแรมแนวคิดใหม่ที่ผสมผสานงานศิลปะให้เข้ากับห้องนอน รวมไปถึงบรรยากาศต่างๆ ภายในโรงแรม ได้อย่างลงตัว เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61