หลักสูตร The NEXT Real แถลงเปิดหลักสูตร รุ่นที่ 9 และ 10

คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา ผู้อำนวยหลักสูตร และคุณทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา กรรมการบริหารหลักสูตร The NEXT Real แถลงข่าวเปิดหลักสูตร The NEXT Real รุ่นที่ 9 และ 10 โดยได้รับเกียรติจากคุณอนันต์ อัศวโภคิน ผู้ก่อตั้งหลักสูตร The NEXT Real, คุณวัฒนพล ผลชีวิน ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท มณีรินทร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (The NEXT Real รุ่น 7), คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด (The NEXT Real รุ่น 8), คุณบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และคุณณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (The NEXT Real รุ่น 7) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “กลยุทธ์รับมืออสังหาฯ ขาลง ปี 2563”

โดยคุณอนันต์ อัศวโภคิน กล่าวว่า “ในวิกฤตแบบนี้ถ้าเราไม่ปรับตัวให้ดี สิ่งที่เกิดขึ้นลูกค้าก็จะกลัว และตกใจ มันไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับเวลาคนกลัว แล้วคนก็จะหยุดซื้อ ซึ่งเวลานี้แหละดีเวลลอปเปอร์ต้องช่วยเหลือตัวเอง ยังไงปีนี้ดีกว่าปี 40 เยอะ ปีนี้ไม่น่ากลัว” ทั้งนี้บริษัทหรือองค์กรควรมาบริหารพนักงานให้ดีขึ้นจากเดิม ด้วยการจัด System Flow ให้ดีขึ้น จัดระบบต่างๆ และควบคุมต้นทุนให้ไม่ควรเกิน 15% ลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นออกไปก็จะส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

The specified gallery id does not exist.