บริษัท ฤทธา จํากัด เปิดบ้านต้อนรับคณะ The NEXT Real รุ่นที่ 9 ร่วมฟังประสบการณ์ก่อสร้างของบริษัท ฤทธา จำกัด พร้อมเยี่ยมชมโรงงาน Ritta Precast Factory

คุณกรกนก เชาว์ปรีชา กรรมการบริหาร (Executive Committee) และคุณมั่น ศรีเรือนทอง (Advisory Head-Engineer) ให้การต้อนรับคณะ The NEXT Real รุ่นที่ 9
“บริษัท ฤทธา จํากัด” เกิดจากการรวมตัวของวิศวกรไทยที่มีความรู้ ความสามารถ แนวคิด อุดมการณ์ และวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกัน เพื่อให้บริการทางวิชาชีพวิศวกรรม ด้านออกแบบและก่อสร้างอย่างมืออาชีพที่แท้จริง ผลงานที่ได้ปฏิบัติมามากกว่า 500,000 ล้านบาท เช่น งานก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม อาคาร บ้าน ถนน สนามบิน โรงงาน โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล ฯลฯ เป็นที่ยอมรับด้วยความพึงพอใจจากลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ บริษัท ฤทธา จำกัด ได้มายืนอยู่แถวหน้าของวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยด้วยการดำเนินการที่มีธรรมาภิบาล ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001) จากบูโร เวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น (Bureau Veritas Certification - BV) ภายใต้การรับรอง (Accreditation) ของ The National Accreditation Council of Thailand – NAC และ The United Kingdom Accreditation Service – UKAS
“Ritta Precast Factory” โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป, แบบอัดแรง, เสริมเหล็กทั้งงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม มีพื้นที่ในการผลิตรวมกว่า 10,000 ตารางเมตร พื้นที่จัดเก็บกว่า 6,000 ตารางเมตร ด้วยกำลังการผลิตกว่า 100,000 ตารางเมตรต่อปี ภายใต้การตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การจัดเก็บ จนถึงการส่งมอบ ในการผลิตของเราได้นำเอาเครื่องจักรต่างๆ ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิต เช่น Stressing jack unit, High frequency Vibrator unit, Big Steel table, Auto CNC cutting เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

The specified gallery id does not exist.

คอร์สเรียนอสังหาริมทรัพย์, เรียนอสังหาริมทรัพย์, หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์, อบรมอสังหาริมทรัพย์, สัมมนาอสังหาริมทรัพย์, Real Estate Ecosystem