คุณวัฒนพล ผลชีวิน ประธานชมรม The NEXT Real Golf และคณะกรรมการชมรม The NEXT Real Golf รุ่น 1-9 ร่วมกันจัดงาน “The NEXT Real Golf Family”

“The NEXT Real Golf Family” กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟประเพณีที่รวบรวมคนรักในกีฬากอล์ฟ ทุกรุ่น ทุกคน จัดขึ้นเพื่อสร้างมิตรภาพและความสนิทสนมกัน ภายในครอบครัว The NEXT Real ณ The Royal Golf & Country Club เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา