ร่วมแสดงความยินดี โอกาสเปิดตัวคอนโดมิเนียม  “Yuu ศรีราชา”

คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา ผู้อำนวยการหลักสูตร และ คุณทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา กรรมการหลักสูตร The NEXT Real ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด (The NEXT Real รุ่น 4) เปิดตัว “Yuu ศรีราชา” คอนโด สุด Exclusive High Rise 29 ชั้น มูลค่าโครงการ 1.75 พันล้านบาท ริมชายหาดศรีราชา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561

The specified gallery id does not exist.