หลักสูตร The NEXT Real มอบเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

The NEXT Real Family มอบเครื่องช่วยหายใจแบบสามารถเคลื่อนย้ายไปกับผู้ป่วยได้ (รุ่น PB 560) แก่โรงพยาบาที่ขาดแคลน โดยเป็นเงินกองทุน NEXT Real ร่วมใจสู้ Covid-19 ที่ร่วมบริจาคโดย The NEXT Real รุ่น 1-9 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มขยายวงกว้างไปยังหลายพื้นที่
ทั่วประเทศดังกล่าว คณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการ The NEXT Real Family ทุกรุ่น จึงได้จัดตั้งกองทุน
NEXT Real ร่วมใจสู้ Covid-19 ที่ร่วมโดย The NEXT Real รุ่น 1-9 โดยนำเงินบริจาคไปซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบสามารถเคลื่อนย้ายไปกับผู้ป่วยได้ (รุ่น PB 560)

The specified gallery id does not exist.