บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านต้อนรับคณะ The NEXT Real 9 ฟังแนวคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "SCG 's Digital Transformation”

ฟังเรื่องราวการปรับตัวของ SCG Cement-Building Materials ว่ามีการปรับตัวอย่างไรในยุค Digital ที่มีทั้ง Digital Platform และ SCG Internal Startup ประกอบไปด้วย Design Connext, Qchang และ Rudy พร้อมทั้งนำเยี่ยมชม S-BingoBox ร้านสะดวกซื้ออัจฉริยะ ร้านค้าไร้พนักงาน (Unmanned Store) แห่งแรกของ ‘SCG’ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในต้นแบบของ Retail Technology ที่ทาง SCG นำมาศึกษาสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการในร้านวัสดุก่อสร้างของ SCG เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด โดยคุณถิรวัฒน์ พูนกาญจนโรจน์ Distribution Business Director ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
.

คอร์สเรียนอสังหาริมทรัพย์, เรียนอสังหาริมทรัพย์, หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์, อบรมอสังหาริมทรัพย์, สัมมนาอสังหาริมทรัพย์, Real Estate Ecosystem